Share This Post

Bildspel / Bildspel för höjdpunkter / Höjdpunkter / Nyhet

Konferencija Bemuf u Stockholmu

Konferencija Bemuf u Stockholmu

Informacija o odrzanoj Konferenciji Bemufa u Stockholmu 17. novembra. Na Konferenciju odrzanoj u prostoriji IOGT-NTO:a u Stockholmu su dosle sve lokalne organizacije Bemufa sa te regije: Stockholm, Västerås, Linköping i Norrköping. Odrzana su sva planirana predavanja i u toku dana omladina se pored Konferecije i upoznavala, druzila, obavljala namaz i postavljala pitanja predavacima. Prezentiran je i materijal NBV-a vezan za bosanski jezik. Predavanja su obavili sekretar Bemufa Izet Besic i Börje Bergfeldt iz NBV-a Stockholm. S ovim su odrzane sve planirane konferencije Bemufa za ovu godinu sa 100% odzivom svih lokalnih organizacija na svim konferencijama.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>