Gvan

  • Jeg er katastrofalt lite av pengene jeg får ved jobben min. Men poenget er, nå er jeg bare kan fysisk ikke råd til å lete etter en ny arbeidsplass, Hva skal jeg gjøre?