Konferencija Bemuf u Malmö

Informacija o odrzanoj Konferenciji Bemufa u Malmöu 10. novembra. Na Konferenciju odrzanoj u prostoriji NBV-a u Malmö su dosle sve lokalne organizacije Bemufa sa te regije:
Malmö, Helsingborg, Landskrona, Trelleborg i Växjö. Odrzana su sva planirana predavanja i u toku dana omadina se pored Konferecije i upoznavala, druzila, obavljala namaz i postavljala pitanja predavacima. Prezentiran je i materijal NBV-a vezan za bosanski jezik. Predavanja su obavili sekretar Bemufa Izet Besic i Mahir Spahic iz NBV-a Skåne. Naredna konferencija je zakazana za 17. novembar u Stockholmu.