Låt oss gå in i en bättre framtid med tro!

Bemuf’s syfte är att bevara och utveckla religiösa, demokratiska, moraliska och kulturella värden hos ungdomar, samt jämlikheten mellan könen. Bemuf bygger sin verksamhet på Koranen och Sunnet.

Nyhetsflöde

Senaste händelserna hos Bemuf
pexels
logo
Bemuf består av lokala medlemsföreningar som är självständigt registrerade, men bedriver sin verksamhet inom lokala församlingar som tillhör Bosniakiska Islamiska Samfundet – BIS. Bemuf lokala medlemsföreningar genom sina delegater i Bemuf’s årsmöte beslutar om viktiga frågor för Bemuf och väljer Bemuf Styrelse och övriga organ. Bemuf Styrelse samarbetar med Bosniakiska Islamiska Samfundet – BIS och ordnar Bemuf aktiviteter på centralnivå. Bemuf har circa 2 000 medlemmar i ålder 6-27.

Bemuf är etablerad ungdomsorganisation i Sverige och får statsbidrag för arbetet med barn och ungdomar. Periodvis realiserar Bemuf projektverksamhet på centralnivå. Bemuf är medlemsorganisation i Nykterhets Bildnings Verksamhet (NBV). Bemuf är engagerad internationellt och deltar i bildandet av paraplyorganisation för ungdomsorganisationer som tillhör Islamiska samfundet i Bosnien och Hercegovina och andra länder.

Kontakt

Bemuf postadress och huvudkontor:

kontakt@bemuf.org​

+46(0)73 667 02 97

08:00 - 16:30

BEMUF
Österängsvägen 2 A
554 63 Jönköping