Vjerom u budućnost!

Bemuf je organizacija koja okuplja djecu i omladinu u okviru Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj. Zadatak Bemufa je očuvanje i razvijanje vjerskih, moralnih, kulturnih i demokratskih vrijednosti omladine i jednakosti među spolovima. Djelatnost Bemufa zasniva se na Kur’anu i Sunnetu.

Novosti

Najnovija dešavanja u Bemufu
pexels
logo
Bemuf se sastoji od lokalnih organizacija koje su samostalno registrirane, ali djeluju u okviru lokalnih džemata Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj. Lokalne organizacije Bemufa preko svojih delegata u Skupštini Bemufa odlučuju o važnim pitanjima za Bemuf i biraju rukovodstvo Bemufa koje se sastoji od Obora Bemufa i ostalih organa. Odbor Bemufa sarađuje sa Islamskom zajednicom Bošnjaka u Švedskoj i rukovodi aktivnostima Bemufa na centralnom nivou. Bemuf broji oko 2.000 članova starosne dobi od 6 do 27 godina.

Bemuf je etablirana omladinska organizacija u Švedskoj i prima državne dotacije za rad sa djecom i omladinom. Povremeno Bemuf realizira i projekte na državnom nivou. Bemuf je član trezvenjačke organizacije Nykterhets Bildnings Verksamhet (NBV). Na nivou dijaspore Bemuf je uključen u pokretanje Mreže mladih, krovne organizacije za muslimanske omladinske organizacije pri Islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine i dijaspore.

Kontakt

Poštanska adresa i kancelarija Bemufa:

kontakt@bemuf.org​

+46(0)73 667 02 97

08:00 - 16:30

BEMUF
Österängsvägen 2 A
554 63 Jönköping