pexels

O nama

Bemuf se sastoji od lokalnih organizacija koje su samostalno registrirane, ali djeluju u okviru lokalnih džemata Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj. Lokalne organizacije Bemufa preko svojih delegata u Skupštini Bemufa odlučuju o važnim pitanjima za Bemuf i biraju rukovodstvo Bemufa koje se sastoji od Obora Bemufa i ostalih organa. Odbor Bemufa sarađuje sa Islamskom zajednicom Bošnjaka u Švedskoj i rukovodi aktivnostima Bemufa na centralnom nivou. Bemuf broji oko 2.000 članova starosne dobi od 6 do 27 godina.

Bemuf je etablirana omladinska organizacija u Švedskoj i prima državne dotacije za rad sa djecom i omladinom. Povremeno Bemuf realizira i projekte na državnom nivou. Bemuf je član trezvenjačke organizacije Nykterhets Bildnings Verksamhet (NBV). Na nivou dijaspore Bemuf je uključen u pokretanje Mreže mladih, krovne organizacije za muslimanske omladinske organizacije pri Islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine i dijaspore. 

Historija Bemufa

Bemuf je samostalna registrirana omladinska organizacija osnovana 1997.g. koja djeluje u okviru Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj. Naziv Bemuf je prvobitno nastao samo kao skraćenica za ime organizacije na švedskom jeziku, ali je s vremenom toliko prevladao u upotrebi i sada se nakon izvršene preregistracije od 2015.g. i zvanično koristi kao ime organizacije. Bemuf okuplja djecu i omladinu starosne dobi od 6 do 27 godina. Aktivnosti Bemufa su omladinska druženja, predavanja, aktivnosti za djecu koja pohađaju vjersku pouku u džematima Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj, rad na projektima, borba protiv droge i alkohola, kao i edukativne i druge aktivnosti.

Bemuf okuplja i predstavlja bošnjačku muslimansku omladinu u Švedskoj, sarađuje sa drugim organizacijama, promovira islam i trezvenost, te pruža organizacionu i financijsku pomoć svojim lokalnim organizacijama na osnovu ostvarene švedske državne pomoći, projektnih i drugih sredstava koje ostvaruje svojim radom. Bemuf je učestvovao u raznim humanitarnim akcijama i u organiziranju manifestacija povodom genocida u Srebrenici.

pexels

Bemuf u Švedskoj

Adress
Teknikgatan 9
504 62
Borås

Kontakt
borås@bemuf.org
Adress
Sörgårdsvägen 3 Box 225
332 25
Gislaved

Kontakt
gislaved@bemuf.org
Adress
Generalsgatan 2 B
415 05
Göteborg

Kontakt
goteborg@bemuf.org
Adress
Gesällgatan 2 A
302 55
Halmstad

Kontakt
halmstad@bemuf.org
Adress
Bjäregatan 10 Box 5048
250 05
Helsingborg

Kontakt
helsingborg@bemuf.org

Adress
Mellangatan 40
554 51
Jönköping

Kontakt
jonkoping@bemuf.org

Adress
Engelbrektsgatan 5 BV
261 33
Landskrona

Kontakt
landskrona@bemuf.org
Adress
Snickaregatan 31 A
582 26
Linköping

Kontakt
linköping@bemuf.org
Adress
Ystadvägen 42 Box 15035
200 31
Malmö

Kontakt
malmo@bemuf.org
Adress
Norra Promenaden 125
602 22
Norrköping

Kontakt
norrkoping@bemuf.org
Adress
Timmervägen 33 Box 7
541 21
Skövde

Kontakt
skovde@bemuf.org
Adress
Frodevägen 8 Box 49079
100 28
Stockholm

Kontakt
stockholm@bemuf.org
Adress
Hedvägen 172
231 66
Trelleborg

Kontakt
trelleborg@bemuf.org
Adress
c/o BIF Slåttervägen 38
461 61
Trollhättan

Kontakt
trollhattan@bemuf.org
Adress
Ritargatan 4
724 66
Västerås

Kontakt
vasteras@bemuf.org

Adress

Arabygatan 80

352 46

Växjö

Kontakt

vaxjo@bemuf.org

Adress

Karlslundsgatan 81

703 47

Örebro

Kontakt

bemuf@bizorebro.se

Odbor Bemufa

Članovi trenutnog saziv Odbora Bemufa su:

nedladdning

Ime prezime

Informacija

nedladdning

Ime prezime

Informacija

nedladdning

Ime prezime

Informacija

nedladdning

Ime prezime

Informacija

nedladdning

Ime prezime

Informacija

nedladdning

Ime prezime

Informacija

nedladdning

Ime prezime

Informacija

nedladdning

Ime prezime

Informacija

nedladdning

Ime prezime

Informacija

pexels

Uplate za Bemuf

Ako želite izvršiti neku uplatu za Bemuf možete korisiti sljedeće načine:

  1. Uplata na bankovni račun Bemufa: Bemuf Nordea PG konto: 1489876-1.
  2. Swish uplata na broj: 1231342922

Prilikom svake uplate molimo vas da navedete podatke o svrhi vaše uplate.

Hvala!

Kontakt

Poštanska adresa i kancelarija Bemufa:

kontakt@bemuf.org​

+46(0)73 667 02 97

08:00 - 16:30

BEMUF
Österängsvägen 2 A
554 63 Jönköping